Vill du förstå?

Behöver du hjälp att förändra?

Tillsammans förbättrar vi din livskvalitet

eller livskvaliteten för dina medarbetare.

Kris, nedstämdhet, stress, sömnproblem?

Psykolog i Stockholm

Hur mår du? Behöver du professionell hjälp?

De flesta av oss människor har någon gång i livet svårigheter som tycks oss övermäktiga. Det kan gälla allt från att vi mår dåligt och tänker, känner eller beter oss på ett sätt som vi inte känner igen till att vi har svårt att få livspusslet att gå ihop eller inte hittar någon glädje i våra liv. Ibland behöver vi professionell hjälp med att förstå oss själva och få verktyg att förändra, acceptera och komma vidare. Även företag kan behöva hjälp med att upptäcka och hantera psykisk ohälsa hos medarbetare eller med att öka förståelsen för hur vi människor fungerar.

Leg. Psykolog och civilekonom Charlotta Gyllfors i centrala Stockholm

Jag heter Charlotta Gyllfors och är legitimerad psykolog med inriktning på KBT, kognitiv beteendeterapi. KBT är en metod där vi utgår ifrån din situation och dina behov just nu och tillsammans aktivt arbetar enligt vetenskapligt beprövade metoder. Vi skapar gemensamt en förståelse för just dina svårigheter och vad du vill uppnå och skräddarsyr en behandling. Behandlingen innehåller ofta komponenter som att öka din kunskap om och förståelse för hur du fungerar, att testa nya förhållningssätt i olika situationer och att arbeta med acceptansstrategier. Det övergripande målet är alltid att öka din livskvalitet.

Jag är sedan tidigare också civilekonom och har lång erfarenhet från arbete inom näringslivet, vilket gör att jag har stor förståelse för utmaningarna i ett modernt arbetsliv. Jag hjälper företag med utbildning kring hur man kan arbeta proaktivt med psykisk ohälsa i organisationer, med stöd till individer samt med t ex stresshantering, motivations- och förändringsarbete. I psykologarbetet är det en fördel att jag både har en djup förståelse för organisation och grupp och en stor kunskap om individ.

Välkommen att boka samtal, föreläsning eller stöd till företag

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig på 070-593 91 12 eller via mejl på charlotta@gyllforspsykolog.se för en förutsättningslös diskussion om hur jag kan hjälpa dig eller ditt företag. Min mottagning ligger centralt i Stockholm på Östermalm.