Vill du förstå?

Behöver du hjälp att förändra?

Tillsammans förbättrar vi din livskvalitet

eller livskvaliteten för dina medarbetare.

Kris, nedstämdhet, stress, sömnproblem?

Psykolog Charlotta Gyllfors samarbetar med:

 

Euroaccident sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

 

   Aleris FysiologLab, Sömnenheten, Riddargatan 12A, Stockholm
                                     
 

  

Fortasana

Här kan du få utbildning, kostrådgivning och personlig träning av två medicine doktorer. http://fortasana.se

Länkar

Beteendeterapeutiska föreningen
Här kan du få ytterligare information om KBT och om olika svårigheter och diagnoser som depression, ångest, tvång, PTSD och fobier. Du kan också få litteraturtips.

Psykologiguiden
Här hittar du råd och fakta, frågor och svar och i psykologilexikonet kan du få hjälp med förklaringar till olika psykologiska begrepp.

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden
På psykologförbundets hemsida kan du se vilka etiska riktlinjer som gäller för legitimerade psykologer