Vill du förstå?

Behöver du hjälp att förändra?

Tillsammans förbättrar vi din livskvalitet

eller livskvaliteten för dina medarbetare.

Kris, nedstämdhet, stress, sömnproblem?

KBT – vad är det?

Det finns många olika psykologiska behandlingsmetoder. KBT som står för kognitiv beteendeterapi är en behandlingsform som har visat sig effektiv vid behandling av en rad olika psykiska problem som depression, sömnstörningar, ångest, oro, krisreaktioner samt ADHD.

KBT kännetecknas bland annat av:

Hur går en KBT-behandling hos mig till?

När du söker hjälp hos mig gör jag ofta en kort intervju på telefon, varefter en tid bokas in. De första samtalen handlar sedan oftast om en bedömning, där vi tillsammans skapar en bild av din situation. Vilka problem och svårigheter söker du hjälp för, hur har de uppstått och vad är det som gör att problemen vidmakthålls (finns kvar). Vi diskuterar sedan vad vi kan göra åt problemen och sätter upp mål för behandlingen. Arbetet utvärderas kontinuerligt. Behandlingens längd varierar beroende på hur just dina svårigheter och önskemål ser ut.

Behandlingen skräddarsys utifrån din situation, samtidigt som vissa komponenter nästan alltid ingår.