Vill du förstå?

Behöver du hjälp att förändra?

Tillsammans förbättrar vi din livskvalitet

eller livskvaliteten för dina medarbetare.

Kris, nedstämdhet, stress, sömnproblem?

Kommentarer från coachnings- och terapiklienter

”Jag har hela tiden känt att Lotta trodde på min förmåga att förändra och förändras, även när jag inte gjorde det själv. När jag såg mina problem på ett annat sätt fann jag också nya sätt att hantera dem på.”

”Jag är inte lika rädd för livet längre. Jag vet att jag har kunnat ta mig ur en jättesvår livssituation och jag vet att jag kan klara utmaningar i framtiden också.”

”Lotta har ofta utmanat mig och det har varit tufft, men aldrig för tufft. Hennes förhållningssätt har gjort att jag inte längre kunnat väja undan, utan jag har tvingats inse saker om mig själv och förändra det som inte fungerar.”

”Bra med att få modeller för hur saker funkar och material som jag har kunnat läsa i lugn och ro hemma.”

Kommentarer från deltagare i utbildning & föreläsningar

Föreläsning/workshop om stress och stresshantering

”Eftersom jag själv arbetar med ledarskapsutveckling har jag gått mycket utbildning inom området, men sällan har jag fått med mig mer av ett enda föreläsningstillfälle. Krav-kontroll-stödmodellen glömmer jag aldrig.”

”Jag önskar att jag redan tidigare hade känt igen signalerna på att människor börjat få stressproblem och kunnat hjälpa till bättre. Det här borde alla få lära sig!”

KBT-utbildning för vårdpersonal/personal på behandlingshem

”Jag har blivit bättre på samtal, vilket är jätteviktigt på natten. När jag är bättre på att lyssna blir det lugnare. (edit: klienten jobbar natt på behandlingshem).”

”Beteendeanalysen innebär att jag förstår varför klienterna beter sig som de gör och det gör att jag kan hjälpa dem på ett mycket bättre sätt än tidigare.”