Vill du förstå?

Behöver du hjälp att förändra?

Tillsammans förbättrar vi din livskvalitet

eller livskvaliteten för dina medarbetare.

Kris, nedstämdhet, stress, sömnproblem?

Charlotta Gyllfors
Psykologen- erfarenhet och kvalitetssäkring

Jag är legitimerad psykolog med erfarenhet från vuxenpsykiatrin såväl som primärvården. Inom vuxenpsykiatrin arbetade jag med KBT-behandling individuellt och i grupp såväl som DBT (dialektisk beteendeterapi) färdighetsträning och anhöriggrupp för patienter med självskadebeteenden. Jag gjorde också neuropsykiatriska utredningar och arbetade med behandling av ADHD. I primärvården arbetade jag under en kortare period som behandlare i ett forskningsprojekt. Projektet utvärderade såväl KBT-manualer med god evidens (som i forskning visat sig effektiva) som två nyframtagna manualer för behandling av stressrelaterad ohälsa samt för stöttning av sjukskrivna patienter vid återgång i arbete. Stress och utmattning är ett specialområde för mig, då jag bl a skrivit examensarbete om behandling av utmattningssyndrom samt arbetat mycket med detta problemområde.

Att jag är legitimerad psykolog innebär en kvalitetsstämpel. För att legitimeras av Socialstyrelsen måste man ha genomgått en femårig universitetsutbildning och därefter ha fullgjort praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Det innebär också att man arbetar under samhällets tillsyn. Jag är därutöver medlem i Sveriges psykologförbund och följer deras yrkesetiska principer med bland annat tystnadsplikt. Se vidare Yrkesetiska principer för psykologer i Norden. I mitt medlemskap i psykologföretagarna ingår en patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig. Jag är även medlem i Beteendeterapeutiska föreningen. Utöver det arbetar jag kontinuerligt med kvalitetssäkring och egen vidareutbildning.

För information om länkar och samarbetspartner klicka här.

Ekonomen

Jag är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jag var under tolv år anställd på KPMG. De sista åren som auktoriserad revisor. Därefter arbetade jag några år som koncerncontroller för ett shippingföretag. Kompetensen från näringslivet i kombination med mina erfarenheter som psykolog innebär att jag har gedigen kunskap och förståelse för individ- såväl som grupp- och organisationsperspektivet.

Personen

Jag har en bred och mångfacetterad livserfarenhet, där egen och andras utveckling alltid varit viktiga drivkrafter. Jag är nyfiken och tror på människors förmåga att växa och utvecklas i den riktning de önskar. .Jag söker en balans i livet där arbete, relationer, intressen och återhämtning alla är centrala delar.