Vill du förstå?

Behöver du hjälp att förändra?

Tillsammans förbättrar vi din livskvalitet

eller livskvaliteten för dina medarbetare.

Kris, nedstämdhet, stress, sömnproblem?

Visste du att anställda som upplever problem med ohälsa eller arbetsmiljö presterar 20-30 % sämre och att nära häften av alla anställda har sådana problem?

Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa och i synnerhet stressrelaterad ohälsa fortsätter att vara ett omfattande problem och innebär ett stort lidande för drabbade individer och enorma kostnader för samhället. Dessa sjukskrivningar blir i genomsnitt längre än andra sjukskrivningar och färre återgår till sitt arbete efteråt. För organisationer innebär ohälsa och sjukskrivningar ofta:

Det är därför bra att veta att det finns gott forskningsmässigt stöd för hur vi kan arbeta på individ- och organisationsnivå för att minska risken för stressrelaterad ohälsa och få hållbara organisationer.

Vilka workshops och föreläsningar erbjuder jag?

Vanligast är att jag erbjuder workshops och föreläsningar om stresshantering och hälsosamt ledarskap. För att få maximal effekt vid insatser i organisation är det bra att utbilda både ledare och övriga anställda. Punkterna nedan är komponenter som nästan alltid ingår, man mina workshops och föreläsningar anpassas alltid efter varje kunde behov. Uppläggen varierar från enstaka workshops eller föreläsningar till mer kontinuerliga insatser.

Stresshantering:

Hälsosamt och hållbart ledarskap som minskar risken för stressrelaterad ohälsa:

Ett exempel är att jag i samarbete med ett HR-företag, HRM Affärsutveckling, höll i rundabordssamtal kring stress. 18 HR-chefer och VDar från organisationer av olika storlek inom bygg, försäkring, industri, media, IT, consulting, banking, kommun och departement sågs vid tre tillfällen där vi växlade mellan mina genomgångar och gruppdiskussioner. På så sätt fick vi med både resultat från forskning och konkreta tips på hur det praktiska arbetet med frågorna kan se ut. Ett par kommentarer var:

”Personligt, tydligt och inspirerande med utrymme för intressanta och givande diskussioner”.

Magnus Carlström
Senior Vice President Human Resources, Gränges AB

”Rundabordssamtalen om stress lärde mig att det allra viktigaste är det förebyggande arbetet för att minska risken för stressproblem. Vi i ledningen tänker nu lite extra på att vara tydliga i vår kommunikation och med vilka krav och förväntningar vi har. Jag tycker också att det var bra med genomgången av hur stressproblem uppstår och alla praktiska tips om hur man kan bli bättre på att motverka stress, få till återhämtning och ta hand om sig själv. Vi är också mer medvetna om de varningssignaler som finns och hur vi kan agera på dem. Jag rekommenderar rundabordssamtalen och Charlotta varmt.”

Sanna Olsen
Manager HR & Strategy, NetNordic Communication AB

Exempel på andra workshops och föreläsningar jag har hållit:

Ett exempel på hur det här kan se ut är att jag för vårdkoncernen Crispas räkning fick i uppdrag att sätta samman en utbildning över 4 dagar som skulle utöka personalens kompetens inom KBT och kommunikation. Jag genomförde intervjuer med personalen och skräddarsydde sedan en utbildning utifrån deras behov. Vi varvade teori med praktiska övningar och hemuppgifter.

”Lotta skräddarsydde en mycket uppskattad KBT-utbildning för personal i vårdkoncernen Crispa. Utbildningen har lett till att de anställda är säkrare, kunnigare och mer målmedvetna i behandlingsarbetet. Den har även stimulerat deras nyfikenhet och utvecklingsorientering. Crispa har också använt Lotta för individuell KBT-behandling med samma goda resultat. Lotta är ytterst prefessionell, kunnig, engagerad och positiv, vilket gör det till ett nöje att samarbeta med henne. Jag ger henne mina varmaste rekommendationer. ”

Anna-Greta Sjöberg, VD Crispa AB

Vilka behov har ni?

Jag kommer väldigt gärna ut till er för en förutsättningslös diskussion kring vilka behov ni har och vad som skulle kunna passa er. Tveka inte att höra av dig med frågor och funderingar eller för att boka ett möte. Jag ser mycket fram emot att höra av er